Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Στα 175 εκατ. ευρώ οι εγγεγραμμένες πιστώσεις προς τις ΜΚΟ το 2012 Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο θα προωθήσει η κυβέρνηση

Στα 175 εκατ. ευρώ οι εγγεγραμμένες πιστώσεις προς τις ΜΚΟ το 2012

Στα 175 εκατομμύρια ευρώ περίπου ανέρχονται οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2012 για τις επιχορηγήσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης...

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της από αυτές τις επιχορηγήσεις άλλες αποτελούν «νομικά επιβεβλημένη υποχρέωση του κράτους» και άλλες «εθελούσια συμμετοχή του στην ιδιωτική δραστηριότητα».

Όπως έγινε γνωστό, εξάλλου, η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα αποσκοπεί στο ότι οποιαδήποτε επιχορήγηση προς ΜΚΟ, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΝΠΙΔ ή φυσικά πρόσωπα είτε νομικά επιβεβλημένη είτε όχι, οιουδήποτε ύψους και από οιονδήποτε φορέα του Δημοσίου και αν προέρχεται θα χορηγείται υπό προϋποθέσεις. Και συγκεκριμένα τις εξής:

• Ειδική έκθεση του αρμόδιου υπουργού προς τον υπουργείο Οικονομικών «με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της δαπάνης».

• Αναλυτική αναφορά των ατόμων που συναπαρτίζουν τη διοίκηση των ΜΚΟ και όλων ανεξαιρέτως των μελών τους.

• Ειδική έγκριση του υπουργού Οικονομικών με την οποία θα του παρέχεται η δυνατότητα να μειώνει την προτεινόμενη δαπάνη ή και να την απορρίπτει πλήρως.

• Κοινοποίηση του σχετικού φακέλου στην Οικονομική Αστυνομία και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Επιθεωρητών του υπουργείου Οικονομικών.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, «οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων συνιστά για τους δημόσιους λειτουργούς απιστία σε βάρος του Δημοσίου».

Πηγή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε τι σκέπτεστε...