Να  απαντήσει με σαφή τρόπο στο κατά πόσο συμφωνεί με τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής καλεί η Δύναμη Ζωής τον υπουργό Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο.