Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Μετά από εντολή του Α. Σαμαρά επανεξετάζεται η χρηματοδότηση των ΜΚΟ

Μετά από εντολή του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά ο Γ.Γ της Κυβέρνησης Π. Μπαλτάκος απέστειλε επιστολή προς υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς στην οποία ζητείται την άμεση δέσμευση υπόλοιπων των εγγεγραμμένων πιστώσεων που σχετίζονται με επιχορηγήσεις προς ΜΚΟ και σωματεία και την εξέταση των σχετικών χρηματοδοτήσεων σε αυτές από μηδενική βάση...

Ακολουθεί η επιστολή: 
«Μετά από σχετική εντολή του πρωθυπουργού και στο πλαίσιο του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους
2012, παρακαλούμε για την άμεση δέσμευση υπόλοιπων εκ των εγγεγραμμένων πιστώσεων που σχετίζονται με επιχορηγήσεις προς ΜΚΟ και σωματεία (από την κατηγορία δαπανών «2000-πληρωμές μεταβιβαστικές») και την ενημέρωση, εντός δύο ημερών, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ως προς το ύψος των πιστώσεων που θα εξοικονομηθούν. Οι σχετικές δαπάνες θα επανεξεταστούν από μηδενική
βάση
».


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε τι σκέπτεστε...